האנשים מאחורי האתר

אביעד לוי:

רכז הסניף משנת 2006, מטיס ומתחרה פעיל בטיסנים חופשיים, בעיקר בטיסני ד-2.

מוטי וינשלבוים:

מקים הסניף ומנהלו עד שנת 2000, מטיס ומתחרה פעיל במחלקות טיסני מנוע נהוגי רדיו ונהוגי כבלים.

אורי שפריר:                                              

בונה האתר, חבר הסניף משנת 1977, מטיס ומתחרה פעיל בטיסנים חופשיים, בעיקר בטיסני ד-2.

 


חזרה למסך הקודם
מסך הבית מידע כללי אודות האתר האנשים מאחורי האתר