פורסם לוח התחרויות לשנת 2017

לכל המעוניינים, פורסם לוח התחרויות לשנת 2017 של קלוב התעופה לישראל.

את הלוח ניתן למצוא כאן


חזרה למסך הקודם
מסך הבית news-section חדשות פורסם לוח התחרויות לשנת 2017