מידע על רכזי קלוב התעופה לישראל - סניף רעננה

רכזי קלוב התעופה לישראל - סניף רעננה הינם מדריכים מוסמכים, מנוסים וותיקים אשר קיבלו את תפקיד ניהול הסניף.

רשימת הרכזים המוצגת כאן מופיעה בסדר הפוך כך שהרכז כיום או ה"טרי" ביותר - מופיע ראשון...

אביעד לוי - הרכז הנוכחי משנת 2006 -

אסף נויפלד - רכז הסניף משנת 2003-2006 -

דניאל רוקברגר - רכז הסניף משנת 2000-2003 -

איציק לוי - רכז הסניף משנת 1993-2000 -

מוטי וינשלבוים - רכז הסניף ומקימו בשנת 1976 ועד 1993 -

המשך...

 


חזרה למסך הקודם