תמונות של חברי הסניף בין השנים 1981-1990

תמונות משנת 1981

SANY0064.JPG SANY0065.JPG SANY0075.JPG SANY0076.JPG SANY0077.JPG SANY0078.JPG SANY0099.JPG SANY0061.JPG SANY0079.JPG

תמונות משנת 1982

SANY0059.JPG SANY0060.JPG SANY0061.JPG SANY0062.JPG SANY0063.JPG SANY0064.JPG SANY0066.JPG SANY0067.JPG SANY0068.JPG SANY0069.JPG SANY0070.JPG SANY0071.JPG SANY0081.JPG SANY0082.JPG SANY0083.JPG SANY0084.JPG SANY0086.JPG SANY0087.JPG SANY0088.JPG

תמונות משנת 1983

SANY0060.JPG SANY0061.JPG SANY0062.JPG SANY0063.JPG SANY0064.JPG SANY0065.JPG SANY0066.JPG SANY0067.JPG SANY0068.JPG SANY0069.JPG SANY0070.JPG SANY0071.JPG SANY0072.JPG SANY0091.JPG SANY0093.JPG SANY0094.JPG

תמונות משנת 1984

SANY0060.JPG SANY0062.JPG SANY0064.JPG SANY0065.JPG SANY0066.JPG SANY0067.JPG SANY0069.JPG SANY0070.JPG SANY009.JPG SANY0090.JPG SANY0091.JPG SANY0010.JPG SANY0059.JPG SANY0061.JPG SANY0063.JPG SANY0068.JPG

תמונות משנת 1985

SANY002.JPG SANY004.JPG SANY005.JPG SANY0059.JPG SANY006.JPG SANY0060.JPG SANY0061.JPG SANY0062.JPG SANY0063.JPG SANY0064.JPG SANY0065.JPG SANY0066.JPG SANY0067.JPG SANY0071.JPG SANY009.JPG

תמונות משנת 1986

SANY0059.JPG SANY0060.JPG SANY0061.JPG SANY0062.JPG SANY0063.JPG SANY0064.JPG SANY0065.JPG SANY0066.JPG SANY0067.JPG SANY0068.JPG SANY0069.JPG SANY007.JPG SANY0070.JPG SANY0071.JPG SANY0072.JPG SANY0073.JPG SANY0074.JPG SANY0075.JPG SANY0076.JPG SANY0077.JPG SANY0098.JPG

תמונות משנת 1987

SANY0068.JPG SANY0069.JPG SANY0070.JPG SANY0071.JPG SANY0072.JPG SANY0073.JPG SANY0074.JPG alifut87_1.jpeg alifut87_2.jpeg alifut87_3.jpeg pesach87_1.jpeg sucot87_1.jpeg sucot87_2.jpeg sucot87_3.jpeg sucot87_4.jpeg sucot87_5.jpeg sucot87_6.jpeg sucot87_7.jpeg sucot87_8.jpeg sucot87_9.jpeg

תמונות משנת 1988

alifut88_1.jpeg alifut88_2.jpeg alifut88_3.jpeg alifut88_4.jpeg alifut88_5.jpeg alifut88_6.jpeg daonim88_1.jpeg daonim88_2.jpeg daonim88_3.jpeg daonim88_4.jpeg final88_1.jpeg final88_2.jpeg hertzlia88_1.jpeg hertzlia88_2.jpeg snif88_1.jpeg snif88_2.jpeg snif88_3.jpeg snif88_4.jpeg snif88_5.jpeg snif88_6.jpeg snif88_7.jpeg yearstart8889.jpeg

תמונות משנת 1989

SANY0076.JPG SANY0077.JPG SANY0080.JPG SANY0082.JPG scan0004.jpg scan0006.jpg tisanautday89_10.jpeg tisanautday89_12.jpeg tisanautday89_13.jpeg tisanautday89_16.jpeg tisanautday89_20.jpeg tisanautday89_30.jpeg tisanautday89_6.jpeg tisanautday89_9.jpeg SANY0075.JPG SANY0078.JPG SANY0079.JPG SANY0081.JPG SANY0083.JPG scan0001.jpg scan0002.jpg scan0005.jpg scan006-1.jpg tisanautday89_1.jpeg tisanautday89_11.jpeg tisanautday89_14.jpeg tisanautday89_15.jpeg tisanautday89_17.jpeg tisanautday89_18.jpeg tisanautday89_19.jpeg tisanautday89_2.jpeg tisanautday89_21.jpeg tisanautday89_22.jpeg tisanautday89_23.jpeg tisanautday89_24.jpeg tisanautday89_25.jpeg tisanautday89_26.jpeg tisanautday89_27.jpeg tisanautday89_28.jpeg tisanautday89_29.jpeg tisanautday89_3.jpeg tisanautday89_31.jpeg tisanautday89_4.jpeg tisanautday89_5.jpeg tisanautday89_7.jpeg tisanautday89_8.jpeg

תמונות משנת 1990

alifut90_1.jpeg alifut90_2.jpeg alifut90_3.jpeg alifut90_4.jpeg alifut90_5.jpeg alifut90_6.jpeg alifut90_7.jpeg alifut90_8.jpeg alifut90_9.jpeg daonim90_1.jpeg daonim90_2.jpeg daonim90_3.jpeg daonim90_4.jpeg festival90_1.jpeg festival90_2.jpeg festival90_3.jpeg festival90_4.jpeg festival90_5.jpeg festival90_6.jpeg festival90_7.jpeg itaycohenbirthday90_1.jpeg itaycohenbirthday90_2.jpeg itaycohenbirthday90_3.jpeg mesibatgius90_1.jpeg mesibatgius90_2.jpeg mesibatgius90_3.jpeg mesibatgius90_4.jpeg mesibatgius90_5.jpeg shavuot90_1.jpeg shavuot90_2.jpeg shavuot90_3.jpeg shavuot90_4.jpeg shavuot90_5.jpeg sucot90_1.jpeg sucot90_2.jpeg sucot90_3.jpeg worldcup90_1.jpeg worldcup90_2.jpeg worldcup90_3.jpeg