פורסם לוח התחרויות לשנת 2022

לכל המעוניינים, פורסם לוח התחרויות לשנת 2022 של קלוב התעופה לישראל.

את הלוח ניתן למצוא כאן


חזרה למסך הקודם
מסך הבית news-section חדשות פורסם לוח התחרויות לשנת 2022