כללי

שם האתר:

שם האתר SnifRaanana.info מורכב משתי מילים מחוברות, נקודה וסיומת:

Snif - סניף (יחידה אזורית של ארגון גדול, במקרה שלנו "קלוב התעופה לישראל").

Raanana - רעננה (עיר תוססת בשרון, סמוכה להרצליה וכפר-סבא).

Dot - דוט - נקודה (מפרידה בין שם האתר לסיומת האתר)

Info - אינפו - מידע (סיומת מקובלת לשמות אתרי אינטרנט מרובי מידע).

 המוטו של האתר:

האתר נבנה כאתר מידע על קלוב התעופה לישראל - סניף רעננה, לחברי הסניף בעבר ובהווה ולציבור הרחב.

האתר הינו מקור מידע נרחב לגבי הסניף הרענני האיכותי, הפעילות בו, ההיסטוריה המפוארת שלו והישיגיו לאורך השנים.


חזרה למסך הקודם

ברוכים הבאים לאתר קלוב התעופה לישראל - סניף רעננה
67
11
462850_10150790013417682_500307681_9481497_1086363376_o
13
logo
27
20
39
78
8
38
1
MAL_0378 (Custom)
 29 003
kbst
 4
24
 2011 031
 2013 1
22
20120505_090610
hlg8

חזרה למסך הקודם

מחלקות וסוגי טיסנים

מהם סוגי הטיסנים הנפוצים ?

 קיימים סוגים שונים של טיסנים הנחלקים לענפים ומחלקות שונות. 

 לאור ההתקדמות ושינויים טכנולוגיים מתרחבים הענפים ומוספות מחלקות טיסנים עם הזמן.

הטיסנים נחלקים באופן עקרוני לשלושה ענפים נפרדים:

 1. טיסנים חופשיים - מאופיינים בכך שטיסתם אינה נשלטת בצורה ישירה על ידי המטיס. כלומר, מאותו רגע בו משחרר המטיס את הטיסן, אין לו יכולת שליטה על הטיסן והטיסן פועל אך ורק על פי האיזונים והקיזוזים שהוגדרו מראש. המטרה העיקרית היא זמן שהיה באויר.
 2. טיסנים נהוגי כבלים - מאופיינים בכך שטיסתם נשלטת בצורה ישירה על ידי כבלים המוחזקים על ידי המטיס. כלומר, בהם למטיס יש שליטה על הטיסן בעזרת ידית המחוברת לכבלים דקים המתוחים בינו לבין הטיסן לאורך כל טיסתו ובעזרתם הוא משנה את הגאי הטיסן ובכך נוהג ושולט בטיסן. המטרות העיקריות הן תרגילי אירובטיקה, קרבות אויר, מהירות ומירוץ צוותים. 
 3. טיסנים נהוגי רדיו - מאופיינים בכך שטיסתם נשלטת על ידי המטיס בעזרת גלי רדיו. כלומר, בהם למטיס יש שליטה על הטיסן בעזרת משדר רדיו המשדר מידע אשר נקלט על ידי מקלט בטיסן אשר משפיע על מנועים קטנים אשר משפיעים על הגאי הטיסן, המנוע ועוד. קשר זה נשמר לאורך כל הטיסה ובעזרתם המטיס נוהג ושולט בטיסן. המטרות העיקריות הן תרגילי אירובטיקה, מהירות, נחיתות דיוק, תזמון משימות ו- Free-Style.

 בכל ענף יש מחלקות שונות (לא נוכל להציג פה את כולן, משום שהן רבות מאד וכוללות תתי מחלקות וכדומה) פירוט נוסף ניתן למצא באתר מחלקות ה- FAI העולמי.

בעצם ההגדרה של מחלקה כבינלאומיות למעשה מוגדר שקיימות בהן תחרויות ואליפויות בינלאומיות כגביע העולם, אליפות אירופה, אליפות אמריקה ואליפות העולם.

המחלקות הנפוצות הן:

טיסנים חופשיים

דאונים חופשיים (ללא כל מנוע):  

 1. טיסן דאון חופשי - F1A - Nordic - (ד-2) - טיסן המוזנק לאויר בעזרת חוט הטסה באורך של 50 מטר ומרגע שחרורו גולש באופן חופשי. מחלקה בינלאומית, מוטת הכנפיים 200-260 ס"מ, משקל כ- 410 גרם. סרטון עם אלוף עולם לשעבר, עוד סרטון וסרטון עם מצלמה על הטיסן במהלך טיסה.
 2. טיסן דאון חופשי - F1H - (ד-1) - טיסן המוזנק לאויר בעזרת חוט הטסה באורך של 50 מטר ומרגע שחרורו גולש באופן חופשי. מחלקת פנים ארצית, מוטת הכנפיים 110-160 ס"מ, משקל כ- 210 גרם. סרטון וסרטון ממצלמה על הטיסן במהלך טיסה.
 3. טיסני מדרון - F1E - טיסן המוזנק לאויר בהשלכה ידנית מתונה, מול הרוח באזור שיפועי (מדרון הר), כולל מנגנון מיוחד לייצובם אל מול הרוח. מחלקה בינלאומית. סרטון.
 4. טיסני גילשון - טיסנים קטנים יחסית, המוזנקים לאויר על ידי השלכה ידנית חזקה או על ידי גומיה מתוחה בצורת קלע. סרטון של סניף רעננה.

טיסנים ממונעי גומי: 

 1. טיסן חופשי ממונע גומי - F1B - Wakefield - (ג-2) - טיסן חופשי המשתמש בשחרור אנרגיה של רצועות גומי מפותלות לסיבוב מדחף המעלה את הטיסן לאויר ומשם ממשיך הטיסן לדאות כדאון. מחלקה בינלאומית, מוטת כנפיים 130-180 ס"מ, משקל הטיסן כ- 200 גרם ומשקל הגומי 30 גרם. סרטון, כמו גם סרטונים של מבט קדימה ומבט אחורה מהטיסן עצמו בזמן טיסה.
 2. טיסן חופשי ממונע גומי - F1G - (ג-1) - טיסן חופשי המשתמש בשחרור אנרגיה של רצועות גומי מפותלות לסיבוב מדחף המעלה את הטיסן לאויר ומשם ממשיך הטיסן לדאות כדאון. מחלקה פנים ארצית, מוטת כנפיים 100-140 ס"מ. סרטון
 3. טיסן חופשי ממונע גומי למתחילים - P-30 - טיסן חופשי המשתמש בשחרור אנרגיה של רצועות גומי מפותלות לסיבוב מדחף המעלה את הטיסן לאויר ומשם ממשיך הטיסן לדאות כדאון. מחלקה פנים ארצית, מוטת כנפיים כ- 80 ס"מ. 
 4. טיסני פנים - ענף שלם בפני עצמו - העיקרי הוא - F1D - (פ-2) - טיסנים המונעים על ידי מדחף המסתובב כתוצאה משחרור אנרגיה של רצועות גומי מפותלות, מוטסים באולמות סגורים ושוקלים גרמים ספורים, מחלקה בינלאומית. סרטון

טיסנים חופשיים ממונעים: 

 1. טיסן חופשי ממונע - F1C - טיסן חופשי המשתמש באנרגיה של מנוע בוכנה בגודל של עד 2.5 סמ"ק לסיבוב מדחף למשך 5 שניות בלבד, המעלה את הטיסן לאויר ומשם ממשיך הטיסן לדאות כדאון. מחלקה בינלאומית, מוטת כנפיים 200-280 ס"מ. סרטון
 2. טיסן חופשי ממונע - F1J - טיסן חופשי המשתמש באנרגיה של מנוע בוכנה בגודל של עד 1 סמ"ק לסיבוב מדחף למשך 5 שניות בלבד, המעלה את הטיסן לאויר ומשם ממשיך הטיסן לדאות כדאון. מחלקה פנים ארצית, מוטת כנפיים 140-200 ס"מ.
 3. טיסן חופשי ממונע - F1Q - טיסן חופשי המשתמש באנרגיה של מנוע חשמלי לסיבוב מדחף, המעלה את הטיסן לאויר ומשם ממשיך הטיסן לדאות כדאון. מחלקה פנים ארצית, מוטת כנפיים 140-200 ס"מ. סרטון

 פרטים נוספים ניתן למצא ב"טיסנים חופשיים" בויקיפדיה    

טיסנים נהוגי כבלים 

 1. טיסני מהירות - F2A - טיסן כבלים הממונע במנוע בוכנה עד 2.5 סמ"ק , נמדד למשך 9 הקפות וטס במהירות של כ-300 קמ"ש, מחלקה בינלאומית. סרטון
 2. טיסן אירובטי - F2B - טיסן כבלים הממונע במנוע בוכנה, כשבמהלך טיסתו אמור לבצע סדרת מתוכננת של תרגילי אירובטיקה מדוייקים ומתוזמנים. מחלקה בינלאומית. סרטון
 3. טיסני מרוץ צוות - F2C - טיסן כבלים אשר צריך להשלים טיסה של 10 ק"מ וטס במהירות של כ- 200 קמ"ש. המרוץ הוא צוותי משום שבאותו מעגל מתחרים עוד 2 צוותים במקביל ומכיוון שכמות הדלק היא רק עד 7 סמ"ק ואיש הצוות הטכני צריך לקלוט את הטיסן, לתדלק ולהניע אותו ומייד לשחררו בחזרה (מספר שניות). מחלקה בינלאומית. סרטון
 4. טיסני דו קרב - F2D - טיסן כבלים אשר מוטס כקרב בין צוותים כשהמטרה היא ל"קצוץ" סרט נייר המחובר לטיסני המתחרים ולהימנע מפגיעה בסרט שלך. מחלקה בינלאומית. סרטון

טיסנים נהוגי רדיו

 1. טיסני אירובטיקה מדויקת - F3A - טיסן ממונע נהוג רדיו, כשבמהלך טיסתו אמור לבצע רצף מדויק ומתוזמן של תרגילי אירובטיקה. משקלו עד 5 ק"ג ומוטת הכנף עד 200 ס"מ. מחלקה בינלאומית. סרטון
 2. טיסן דאון מרובה משימות - F3B - טיסן דאון נהוג רדיו , מוזנק לאויר בעזרת חוט או רצועת גומי ארוכה, כשבמהלך טיסתו אמור לבצע סדרת משימות דיוק ותיזמון. מחלקה בינלאומית. סרטון
 3. מסוק אירובטיקה - F3C - טיסן ממונע מדחף עילי (מסוק) נהוג רדיו, כשבמהלך טיסתו אמור לבצע רצף מדויק ומתוזמן של תרגילי אירובטיקה. מחלקה בינלאומית. סרטון
 4. טיסן מהירות - F3D - טיסן ממונע נהוג רדיו, כשבמהלך טיסתו אמור לטוס מהר ככל האפשר בפרק זמן. מחלקה בינלאומית. סרטון
 5. טיסני דאון שהייה - F3J - טיסן דאון נהוג רדיו, מוזנק לאויר בעזרת חוט או רצועת גומי ארוכה, כשבמהלך טיסתו אמור להשלים טיסות שהייה. מחלקה בינלאומית. סרטון
 6. טיסני דאון להשלכה - F3K - טיסן דאון נהוג רדיו, מושלך לאויר ידנית, לרוב בדומה להטלת דיסקוס, כשבמהלך טיסתו אמור המטיס לבצע משימות שהייה אך לעיתים גם משימות אחרות. מחלקה בינלאומית. סרטון


חזרה למסך הקודם

קלוב התעופה לישראל

קְלוּבּ (ב' דגושה) התעופה לישראל - Aero Club of ISRAEL (מכונה ק.ה.ל., קה"ל או "הקלובּ") הינה עמותה רשומה שראשיתה עוד לפני קום המדינה ועוסקת בענפי תעופה ספורטיביים שונים כנציגה רשמית של ארגון התעופה הספורטיבי העולמי (FAI).

תחת ארגון זה פועלות עמותות בתחומים שונים של התעופה הספורטיבית כגון: טיסנאות, דאיה, מצנחי רחיפה, צניחה חופשית, גלישה אוירית, תעופה זעירה ועוד...

  ספורטאי קלוב התעופה לישראל כולם ובמיוחד בענף הטיסנאות, משתתפים דרך קבע בתחרויות ארציות ונבחרות ישראל משתתפות בתחרויות בינלאומיות וחבריה זוכים להישגים מכובדים ביותר. לדוגמא: גלעד מרק מסניף חדרה שהוכתר כאלוף אירופה 2008 בטיסני ג-2 (F1B), ליאור בכר מסניף רמת השרון שהוכתר כאלוף אירופה 2008 בטיסני ד-2 (F1A) וירון קראוס מסניף נהריה שהוכתר כסגן אלוף עולם 2009 בטיסני ד-2 (F1A).

פרטים נוספים על קלוב התעופה לישראל ניתן למצא באתר הרשמי של ק.ה.ל וכן בדף ק.ה.ל בויקיפדיה.

קלוב התעופה לישראל - סניף רעננה, הוא אחד מעשרות סניפים בארץ ועוסק בעיקר בענף הטיסנאות וגם חברנו מגיעים להישגים מכובדים.

לדוגמא ניתן להציג את גיא זך, חברנו לסניף קלוב התעופה לישראל - סניף רעננה,  אשר זכה במקום הראשון ובמדליית הזהב והוכתר בתואר "אלוף העולם לנוער" בשנת 2008.
הישגים ספורטיביים נוספים של חברי הסניף ניתן למצא במסכים המתארים נקודות ציון מחיי הסניף.

לרשימת התחרויות הרשמיות (ארציות ובינלאומיות) לשנת 2011 יש להקליק כאן

 

 


חזרה למסך הקודם

מידע על רכזי קלוב התעופה לישראל - סניף רעננה

רכזי קלוב התעופה לישראל - סניף רעננה הינם מדריכים מוסמכים, מנוסים וותיקים אשר קיבלו את תפקיד ניהול הסניף.

רשימת הרכזים המוצגת כאן מופיעה בסדר הפוך כך שהרכז כיום או ה"טרי" ביותר - מופיע ראשון...

אביעד לוי - הרכז הנוכחי משנת 2006 -

אסף נויפלד - רכז הסניף משנת 2003-2006 -

דניאל רוקברגר - רכז הסניף משנת 2000-2003 -

איציק לוי - רכז הסניף משנת 1993-2000 -

מוטי וינשלבוים - רכז הסניף ומקימו בשנת 1976 ועד 1993 -

המשך...

 


חזרה למסך הקודם

האנשים מאחורי האתר

אביעד לוי:

רכז הסניף משנת 2006, מטיס ומתחרה פעיל בטיסנים חופשיים, בעיקר בטיסני ד-2.

מוטי וינשלבוים:

מקים הסניף ומנהלו עד שנת 2000, מטיס ומתחרה פעיל במחלקות טיסני מנוע נהוגי רדיו ונהוגי כבלים.

אורי שפריר:                                              

בונה האתר, חבר הסניף משנת 1977, מטיס ומתחרה פעיל בטיסנים חופשיים, בעיקר בטיסני ד-2.

 


חזרה למסך הקודם

אמרות כנף בטיסנאות

טיסנים חופשיים:

עלה ושחרר

עלה והצנח

רוץ, רוץ, רררווווווווץ... עצור!, שחרר (ניתן לסיים ב- "יייייוווופפפפפפי" או "למה בסטווווול?" על פי המצב)

רוץ, תקן סטייה, רוץ אליו, רוץ אלללללליו,  שחררררררררררררררררררררר (בדרך כלל שומעים פה סוג מסויים של "בום")

עלה, יש פה משהו !

איזה סיבוב זה?

כמה זמן לסוף סיבוב?

אתה מלא?

יש לי סטולים בתרמיקה (בדרך כלל נאמר כשהטיסן שלך בגובה 300 מטר ומעלה ולמטיס שכרגע כשל בטיסתו)

למה אין צינוח?

כמה שמת בטיימר?

 

 טיסני כבלים:

קשרת אותו טוב?

 

טיסני רדיו:

איזה תדר אתה?

 


חזרה למסך הקודם

מידע על מדריכי קלוב התעופה לישראל - סניף רעננה

מדריכי קלוב התעופה לישראל - סניף רעננה הינם מדריכים מוסמכים, ברובם על ידי מסלול הכשרת המדריכים של קלוב התעופה לישראל.

המשך...

 


חזרה למסך הקודם

סיור בחוג הטיסנאות

מבט מקרוב על פעילות במהלך שיעור בסניף...

חזרה למסך הקודם

מעט על ההיסטוריה של קלוב התעופה לישראל - סניף רעננה

קלוב התעופה לישראל - סניף רעננה הוקם על ידי מוטי וינשלבוים בשנת 1976, לאחר שהיה פעיל, בשנים שקדמו, בחוג תעופה, שהתקיים בבית הנוער המרכזי ברעננה והיה מעוניין למסד ברעננה חוג טיסנאות אמיתי - ספורטיבי, איכותי ומקצועי, כפי שראה שהיה קיים באותה תקופה גם בערים אחרות בארץ.

המשך...

 


חזרה למסך הקודם

מבנה שיעור עקרוני בחוג

מרבית חוגי הטיסנאות מתקיימים אחת לשבוע למשך 1.5-3 שעות.

קיימת שונות רבה בין השיעורים אך באופן כללי, השיעור בנוי בדרך כלל מחלקים מנהלתיים (5%), חלקים עיוניים עקרוניים-כלליים (5%), חלקים עיוניים ייעודיים-פרטניים (10%) וחלקי עבודה מעשיים (80%).

שיעור בחוג הטיסנאות נפתח בדרך כלל בהתכנסות של כולם, כשהמדריך מבצע בדיקת נוכחות.

השיעור עצמו מתחיל בהסבר עקרוני למהלך החוג, משימות לשיעור והודעות כלליות.

לאחר מכן, מקבלים החניכים הסברים והנחיות ייעודיות למשימותיהם ומתחילים לעבוד עליהם.

לעיתים, המדריך מעביר הדרכה מרוכזת תיאורתית או מעשית  כהרצאה, בתחומים כמו אוירודינמיקה, חוזק ומבנה, חוקת טיסנאות ספורטיבית, שיטות הטסה, מזג אויר וזרמי אויר, שיטות בנייה וכדומה.

העבודה המעשית מלווה באופן צמוד על ידי מדריך, אשר מכוון את התקדמות המשימות ובודק את התוצאות.

מידי פעם, המדריך מוצא צורך, לעצור את תהליך הבנייה, להציג משימה שבוצעה טוב או שנכשלה, על מנת לחזק ו/או ללמוד מהטעויות, כמו גם, להוסיף עוד ידע תיאורתי או מעשי, לכוון את המשך העבודה וכדומה.

לקראת סוף החוג, המדריך מכנס את החניכים ומסכם את יום הפעילות ומכין למפגש הבא.

החניכים מסיימים את החוג בארגון הציוד האישי וחלקי הטיסן הנבנה, כשהתורנים הנבחרים, בדרך כלל, תורמים את חלקם בסידור וניקוי חדר העבודה עצמו.

 


חזרה למסך הקודם

פעילות חוגי קלוב התעופה לישראל - סניף רעננה

חוגים קלוב התעופה לישראל סניף רעננה 2016

 

שעה / יום

א'

ב'

 

ג'

 

ד'

 

ה'

 

 

16:00 –18:00

שנה ראשונה
כיתות ה'-ו'

 

צבי דראך

+

ערן דגני

 

שנה ראשונה

כיתות ד' +

(בוגרי תעופה)

 

צבי דראך

+

עמרי תירוש

+

סתיו פיסטינר

שנה ראשונה כיתות ה'-ו'

 

צבי דראך

 

שנה ראשונה כיתות ד'

 

צבי דראך

+

איתמר אטאלי 

 

תעופה  כיתות ג'

 

צבי דראך

+

עומר סקופ

 

 

18:00 – 21:00

חוג דאוני רדיו

חובב מוסרי

חוג שנה שלישית
(19:30-21:30)

 

גיל יאיר

+

תומר ברקאי

 

חוג רדיו מנוע בוגרים

 

חוגי השלמה

 

חוגים לשנה שלישית ומעלה

 

 

מדריך תורן

שנה שנייה

 

עמית יונגרמן

+

אלון שפרונג

+

עמרי חקין +

איתי גולדווסר 

 

שנה רביעית

עמרי לנדא

חוג מדריכים מתקדם

 

עמית קדרון

+

עמרי שכטר

 


חזרה למסך הקודם

תוכנית עבודה בחוג

תכנון שלבי העבודה, הלימוד וההתקדמות בחוג מבוססים על ניסיון רב שנים בהדרכת קבוצות באופן כללי וטיסנאות באופן ייחודי.

ההדרכה בחוג מבוססת על שיטת שכבות, כך שכל שכבה שנלמדת, מהווה התקדמות והכנה לשכבה הבאה עליה. בנוסף, כל שכבה, בנוייה מקשרים הדוקים בין הדרכת התיאוריה, הדרכת העבודה המעשית והדרכת ההטסה.

תהליך ההתקדמות בחוג מתרחש במקביל בתחומי ידע, הבנה ויישום, בכלל פעילויות החוג: רקע תיאורתי, שלבי בניית הטיסן בפועל ובסופו של דבר - הטסתו.

נוכל לקחת את התהליכים ופעילות בשנה הראשונה בחוג כדוגמא לפעילות בהמשך:

חניך בחוג בונה, בשנה הראשונה, מספר טיסנים, כשהמאפיינים שלהם והצרכים הנובעים מכך מתקדמים והופכים מורכבים יותר ויותר.

בתחילת השנה יבנה החניך טיסן פשוט מאד, יתכן אף שחלקיו מוכנים, יקבל מעט רקע תיאורתי ויצא להטיסו במגרש הסמוך.

בהמשך, ילכו דגמי הטיסנים ויתקדמו, מבחינת מורכבותם, גודלם, הכלים בהם צריכים להשתמש, כמו גם בידע וההבנה שמהווים בסיס לבנייתם והטסתם.

בתהליך מסודר, ילכו החניכים ויתקדמו בדרגת המורכבות של הטיסן, תוך כדי הפגנת התקדמות בשרטוט החלקים וחיתוכם, עיבוד החומר, עיצובו המדוייק וליטושו, הרכבת החלקים והדבקתם, ציפויים, גימור, מתקני החיבור וההפעלה. ההתקדמות היא גם בתחום התיאורתי כידע והבנה ב- "איך טיסן טס?" וגם בתחום ההטסה בפועל כיכולת משתפרת של הטסת הטיסנים, השתתפות בתחרויות וכד'.

המטרה היא להעביר לחניך את אהבתנו לטיסנאות, תוך כדי שהוא מקבל ידע תיאורתי ומעשי שישמש אותו גם בהמשך, הרגלי עבודה נכונים ובטוחים, יכולת קבלת משימות ועבודה עצמית מדויקת ועוד.

 


חזרה למסך הקודם

סיפורו של סמל הסניף

סמל קלוב התעופה לישראל - סניף רעננה נראה לרובנו כסמל שקיים מאז ומתמיד, כולנו התרגלנו אליו, לבשנו אותו, ניפנפנו איתו על מנת להיכנס לטרמיקה והיינו גאים בו כשהתנופף כדגל בטקסים בהם זכינו כאלופי ליגת הטיסנאות וקידם אותנו בבואנו לעבוד או לבקר בסניף.

סיפור הפקת הסמל וההחלטה לגביו מוצגים במאמר זה.

הסמל, אותו כולנו מכירים, logo 

 מופיע כאן בראש האתר,

מעטר את הכניסה לסניף ומתנוסס תמיד

על דגל גבוה מעל השמשיה בתחרויות.

 

SANY005

בתחילת דרכו של הסניף התחרינו בתחרויות, 

כפי שניתן לראות בצילומים, בלבוש אישי ולא אחיד.

 

 

 

  

 

עם הזמן, השתמשנו אף בחולצות  SANY0075

טריקו לבנות  כאשר מאחור היה כתוב

"בית הנוער המרכזי רעננה"

ומקדימה היה סמלו של קלוב התעופה לישראל

שהודפס בשמאל החולצה.

 

 

 

בשלב מסויים החליטו בכירי הסניף ובראשם מוטי וינשלבוים הרכז, כי יש צורך בסמל שייצג את הסניף.

המשימה ניתנה בידיהם של חווה ומשה פרי, שאותם הכיר מוטי בענייני עבודה במועצה והם הסכימו לעצב ולעזור בהפקת הסמל.

חלק מהפרטים ניתן ללמוד ממכתב ששלחה גב' חווה פרי בו היא מתארת את השתלשלות הדברים:

"לפני כ- 30 שנה פנה אלי מוטי וינשלבוים, בבקשה לעצב לו סמל לחוג הטיסנאות שלו, שזה עתה הוא פתח והיה בראשית הקמתו.

בשמחה נרתמנו אני חוה פרי ומשה בעלי, שנינו בוגרי בצלאל, לעזור למוטי.

עיצבנו סמל מקצועי עם ראיה עתידית.

ידעתי, שלמוטי יש שאיפות גדולות וחזון עתידי להוביל את החוגים שלו למועדון תעופה רציני ומקצועי.

גם בננו אילן פרי היה רשום בחוג טיסנאות אצל מוטי.

היום אנחנו גאים על הסמל שעיצבנו המפאר ומייצג את מדינת ישראל בארץ ובעולם כולו.

אני מאחלת לכולם לפגוש אנשים מסורים כמוך מוטי, אידיאליסטים וחולמים אבל גם מגשימים.

 באהבה

חוה פרי

מנהלת מרכז האמנויות. "

 

משימתו של משה פרי הייתה לא פשוטה וכמובן לא דיגיטאלית כפי שכולנו רגילים כיום... אין פוטושופ, פריהנד או גימפ, הכל על הנייר, מהראש... דרך היד... אל הנייר.

את הסמל המקורי, אותו הגיש משה פרי לבחירה,  raananasmallpaintedlogo

שמר מוטי בצורתו הגולמית ורק לאחרונה חשף בפנינו

את העיצוב או הציור המקורי של הסמל:

 

ניתן לראות עדיין את סימוני נייר הדבק בצדדים שהצהיבו עם השנים.

 

בשלב זה הגיעו למוטי שלושה עיצובים שונים והיה עליו לבחור את הראוי ביותר.

מוטי החליט שלצורך קבלת החלטה מכרעת זו הוא מכנס את הוועד המנהל המורחב של אותה תקופה לישיבה מיוחד בה תתקיים הצבעה על הסמל הנבחר.

בישיבה זו נכחו קבוצה גדולה יחסית של מדריכים והכריעו בהצבעה דמוקרטית על הסמל המנצח.

סמל זה הוא הסמל שכולנו מכירים עד עצם היום הזה.

IMG_7242

 


חזרה למסך הקודם

הטיסנאות כתחביב

אז מה זה "טיסנאות" ?

טיסנאות הוא קודם כל תחביב וכמו בכל תחביב יש כאלה שעם הזמן הופכים אותו לדרך חיים ומקצוע.

תחביב הטיסנאות בארץ מורכב מפעילות בשני מישורים נפרדים:

 1. פעילות המאוגדת תחת "קלוב התעופה לישראל", ברובה תחת חוגים המתקיימים בסניפי הקלוב הפרוסים בכל הארץ. פעילות זו כוללת הפעלת חוגים לילדים עד מבוגרים, בניית טיסנים, אימוני הטסה ותחרויות ארציות ובינלאומיות.
 2. פעילות בנייה והטסה פרטנית, אישית לחלוטין או מחוברת לקבוצה/חנות טיסנים כלשהי.

 הטיסנאות הוא תחביב המשלב בתוכו:

 1. פעילות בניית טיסנים כולל תכנון, יצירה והרכבת הטיסן על כל מכלוליו, בדרך מדוייקת ועדינה
 2. פעילות לימוד והעשרה של עקרונות פיזיקאליים, מכניים, טכניים וכדומה,
 3. פעילות הטסה מתוכננת וזהירה,
 4. פעילות ספורטיבית - תחרותית,
 5. פעילות חברתית - קבוצתית - הדרכתית,

 

תחביב הטיסנאות מפתח ומחזק בילד ובאדם העוסק בו תכונות ומאפיינים חשובים:

 1. ספורטיביות, שיתוף פעולה ועזרה הדדית,
 2. יכולת ריכוז וסבלנות,
 3. דיוק ושאיפה לשלמות,
 4. יכולת אלתור והתגברות על מכשולים,
 5. יכולת התגברות על כשלון ואבדן,
 6. יכולת טכנית גבוהה,

מרבית מבוגרי חוגי הטיסנאות, עוסקים בחייהם בענפי תעופה או תחומים טכניים אחרים כגון: טייסים, מטיסים ומבנאים, טכנאים, הנדסאים ומהנדסים מכל התחומים.

תחביב הטיסנאות מאפשר בחירה בין סוגים שונים ומגוונים של טיסנים, על פי התאמת הטיסן לאופי האדם. נוכל למצא מטיסים המתחברים יותר אל השקט, החופש והשלווה שבהטסת טיסנים חופשיים או מטיסים המתחברים לשליטה, למהירות והוירטואוזיות של טיסני מנוע נהוגי רדיו או כבלים.

מקור מידע נוסף ניתן למצא בדף טיסנאות בויקיפדיה

 


חזרה למסך הקודם

אמרות כנף בסניף

ארגז טיסנים טוב יכול להיות כתום או צהוב


חזרה למסך הקודם

נקודות ציון חשובות בהתפתחות ק.ה.ל. - סניף רעננה

מהלכים שקדמו להקמת הסניף:

1656 לפני הספירה – נח מקריש את העורב בסיבוב הראשון אך עושה מקסימום עם היונה בסיבוב השני

1903 – האחים רייט בטיסה ראשונה

1922 – הקמת רעננה

1933 – הקמת הגמל המעופף כארגון תעופה

1935 – שינוי השם הגמל המעופף לקלוב ארצישראלי לתעופה

1948 – הקמת מדינת ישראל

 

1976 – הקמה רשמית של הסניף, המונה כ- 15 חניכים, כסניף רשמי של קלוב התעופה לישראל, שבראשו מוטי וינשלבוים

1977 –הסניף עובר מבית הנוער לצריף הירוק מאחור, חולקים אותו עם תנועת הנוער "הצופים"

1979 – ניר קירשנר וארנון עמיר - חניכים ראשונים של הסניף שיוצאים לקורס מדריכים

1980 - ארז פרידמן – גביע ראשון בסניף – אלוף ישראל בטיסני ד-מ

1983 – מ' – מסיים קורס טייס והוא הטייס הראשון מהסניף

1985 – הסניף עובר באופן זמני מהצריף הירוק מאחור לבית הנוער, לצורך בניית המבנה הנוכחי

1986 – יורם אוליאל – חבר נבחרת ישראל לאליפות העולם נהוגי כבלים הונגריה, מדורג 48

1987 –הסניף חוזר ממעונו הזמני בבית הנוער למבנה הנוכחי המרווח והחדיש

1988 - סניף רעננה – זוכה בפעם הראשונה בגביע הסניף המצטיין – אלופי ליגת הטיסנאות בישראל

1990 – שחר קאופשטיין ויניב גורביץ' – חברי נבחרת ישראל לאליפות העולם לנוער ביוגוסלביה (מוטי וינשלבוים – מנהל נבחרת)
           שחר זוכה במקום השלישי, יניב במקום השישי, יחד זוכים במקום השלישי בדירוג הנבחרות במחלקת ג-2

           הסניף מונה כ- 200 חניכים

1991 - סניף רעננה – מקבל בפעם הראשונה את גביע הסניף המצטיין לצמיתות – אלופי ליגת הטיסנאות בישראל 3 שנים ברציפות

1992 – רוני קליינר, רועי גל ושי חן – חברי נבחרת ישראל לאליפות העולם לנוער בצ'כיה, מחלקת ג-2 (מוטי וינשלבוים – מנהל נבחרת)

1993 - סניף רעננה – הסניף מונה למעלה מ- 300 פעילים, רכז חדש – איציק לוי

1994 – שי חן ויובל שלף – חברי נבחרת ישראל לאליפות העולם לנוער באוקראינה

           שי חן זוכה במקום השלישי במחלקת ג-2 ויובל שלף דורג במקום החמישי בד-2

           שי חן מקבל לאור זכייתו את אות הספורטאי המצטיין ממשרד החינוך התרבות והספורט

1995 – מוטי וינשלבוים מקבל דיפלומה בינלאומית מה- FAI לאור תרומתו לקידום ספורט הטיסנאות בקרב בני נוער ובוגרים בישראל

1996 – רוני קליינר – חבר נבחרת ישראל לאליפות אירופה באיטליה, מחלקת ג-2

           יחד עם שני חברי נבחרת נוספים זוכים במקום השני בדירוג הנבחרות במחלקה.

1996 – מתן קריידלר – חבר נבחרת ישראל לאליפות העולם לנוער בפולין – מחלקת ג-2

1997 – מתן קריידלר וצחי ברונשטיין – חברי נבחרת ישראל לאליפות העולם לנוער במסגרת אולימפיאדת התעופה בטורקיה – מחלקת ג-2

           מתן קריידלר דורג במקום הרביעי ובמקום השלישי בדירוג הנבחרות בג-2

1998 – ערן וויש – חבר נבחרת ישראל לאליפות אירופה בפורטוגל – מחלקת ד-2

           ערן וויש זוכה במקום הרביעי בד-2

1999 – ערן שטרנליב ואסף אהרוני – חברי נבחרת ישראל לאליפות אירופה לנוער בישראל – מחלקת ג-2

           ניר דהן – חבר נבחרת ישראל לאליפות אירופה לנוער בישראל – מחלקת ד-2

           אסף אהרוני – סגן אלוף אירופה בג-2, ערן שטרנליב דורג במקום השמיני ויחד זוכים במקום השלישי בדירוג הנבחרות במחלקה

           ניר דהן דורג במקום הרביעי בד-2

           אסף אהרוני מקבל לאור זכייתו את אות הספורטאי המצטיין ממשרד החינוך המדע והספורט

2000 – ערן שטרנליב – חבר נבחרת ישראל לאליפות עולם לנוער בצ'כיה – מחלקת ג-2

           ניר דהן – חבר נבחרת ישראל לאליפות עולם לנוער בצ'כיה – מחלקת ד-2

           ערן שטרנליב דורג במקום 14 ובמקום הרביעי בדירוג הנבחרות בג-2

           ניר דהן דורג במקום 19 ובמקום הראשון בדירוג הנבחרות בד-2

      

          ניר דהן – חבר נבחרת ישראל לאליפות אירופה ברומניה – מחלקת ד-2

          ניר דהן דורג במקום 40 ובמקום השמיני בדירוג הנבחרות בד-2

         רכז סניף חדש – דניאל רוקברגר

2001 – ערן שטרנליב – חבר נבחרת ישראל לאליפות עולם לנוער ברומניה – מחלקת ג-2

           ניר דהן – חבר נבחרת ישראל לאליפות אירופה לנוער ברומניה – מחלקת ד-2

           ערן שטרנליב דורג במקום הרביעי בדירוג הנבחרות בג-2

           ניר דהן דורג במקום התשיעי ובמקום השלישי בדירוג הנבחרות בד-2

2002 – ניר כהן – חבר נבחרת ישראל לאליפות עולם בסלובקיה – מחלקת ד-2

           ניר כהן דורג במקום ה- 27 בד-2, במקום החמישי בדירוג נבחרות הד-2 ובמקום השני בדירוג הנבחרות הכללי

2003 – רכז סניף חדש – אסף נויפלד

2004 – שאולי רג'ואן – חבר נבחרת ישראל לאליפות עולם לנוער בצרפת – מחלקת ג-2, אסף קרן – מחלקת ד-2, שחר לימור – מאמן

           שאולי רג'ואן זכה במקום השני ובמקום השני בדירוג הנבחרות בג-2

           אסף קרן דורג במקום שישי ובמקום הראשון בדירוג הנבחרות בד-2

2005 – שאולי רג'ואן – חבר נבחרת ישראל לאליפות אירופה לנוער ברומניה – מחלקת ג-2

           אסף קרן – חבר נבחרת ישראל לאליפות אירופה לנוער ברומניה – מחלקת ד-2

           שאולי רג'ואן דורג במקום 12 בג-2

           אסף קרן דורג במקום 20 ובמקום החמישי בדירוג הנבחרות בד-2

          צוות בוגרי הסניף: שחר לימור, שי חן, עידן כהן, אסף אהרוני ואמיר שטרן בונים מטוס בשם "מטוסוס קטסטרופולוס" כחלק  מתחרות רד בול פלוגטג וקופצים עימו לאגם בפארק הירקון וזוכים במקום החמישי הכללי מתוך 40 נבחרות.

2007 – שחר לימור – חבר נבחרת ישראל לאליפות עולם באוקראינה – מחלקת ד-2

           שחר לימור דורג במקום 13 בד-2

2008 – גיא זך – חבר נבחרת ישראל לאליפות העולם לנוער באוקראינה – מחלקת ד-2

           גיא זך זוכה במקום הראשון ומוכתר כאלוף העולם לנוער במחלקת ד-2

           גיא זך מקבל לאור זכייתו את פרס שרת המדע התרבות והספורט

2010 – שחר לימור – חבר נבחרת ישראל לאליפות אירופה בטורקיה – מחלקת ד-2

           שחר לימור דורג במקום ה- 42 בד-2, במקום השני בדירוג נבחרות הד-2 ובמקום השני בדירוג הנבחרות הכללי

 


חזרה למסך הקודם
מסך הבית מידע כללי