מבנה שיעור עקרוני בחוג

מרבית חוגי הטיסנאות מתקיימים אחת לשבוע למשך 1.5-3 שעות.

קיימת שונות רבה בין השיעורים אך באופן כללי, השיעור בנוי בדרך כלל מחלקים מנהלתיים (5%), חלקים עיוניים עקרוניים-כלליים (5%), חלקים עיוניים ייעודיים-פרטניים (10%) וחלקי עבודה מעשיים (80%).

שיעור בחוג הטיסנאות נפתח בדרך כלל בהתכנסות של כולם, כשהמדריך מבצע בדיקת נוכחות.

השיעור עצמו מתחיל בהסבר עקרוני למהלך החוג, משימות לשיעור והודעות כלליות.

לאחר מכן, מקבלים החניכים הסברים והנחיות ייעודיות למשימותיהם ומתחילים לעבוד עליהם.

לעיתים, המדריך מעביר הדרכה מרוכזת תיאורתית או מעשית  כהרצאה, בתחומים כמו אוירודינמיקה, חוזק ומבנה, חוקת טיסנאות ספורטיבית, שיטות הטסה, מזג אויר וזרמי אויר, שיטות בנייה וכדומה.

העבודה המעשית מלווה באופן צמוד על ידי מדריך, אשר מכוון את התקדמות המשימות ובודק את התוצאות.

מידי פעם, המדריך מוצא צורך, לעצור את תהליך הבנייה, להציג משימה שבוצעה טוב או שנכשלה, על מנת לחזק ו/או ללמוד מהטעויות, כמו גם, להוסיף עוד ידע תיאורתי או מעשי, לכוון את המשך העבודה וכדומה.

לקראת סוף החוג, המדריך מכנס את החניכים ומסכם את יום הפעילות ומכין למפגש הבא.

החניכים מסיימים את החוג בארגון הציוד האישי וחלקי הטיסן הנבנה, כשהתורנים הנבחרים, בדרך כלל, תורמים את חלקם בסידור וניקוי חדר העבודה עצמו.

 


חזרה למסך הקודם
מסך הבית מידע כללי מה זה טיסנאות ? מבנה שיעור בחוג טיסנאות