תמונות של חברי הסניף בין השנים 1976-1980

תמונות משנת 1976

SANY0062.JPG SANY0063.JPG

תמונות משנת 1977

{AdmirorGallery}tisanpics/1977{/AdmirorGallery}

תמונות משנת 1978

{AdmirorGallery}tisanpics/1978{/AdmirorGallery}

תמונות משנת 1979

SANY005.JPG SANY0059.JPG SANY0060.JPG SANY0061.JPG SANY0064.JPG SANY0065.JPG SANY0066.JPG

תמונות משנת 1980

SANY004.JPG SANY005.JPG SANY0059.JPG SANY006.JPG SANY0060.JPG SANY0063.JPG SANY0068.JPG SANY0069.JPG SANY007.JPG SANY0070.JPG SANY0071.JPG SANY0072.JPG SANY0073.JPG SANY0074.JPG SANY0075.JPG SANY008.JPG SANY009.JPG SANY0092.JPG