פעילות חוגי קלוב התעופה לישראל - סניף רעננה

חוגים קלוב התעופה לישראל סניף רעננה 2016

 

שעה / יום

א'

ב'

 

ג'

 

ד'

 

ה'

 

 

16:00 –18:00

שנה ראשונה
כיתות ה'-ו'

 

צבי דראך

+

ערן דגני

 

שנה ראשונה

כיתות ד' +

(בוגרי תעופה)

 

צבי דראך

+

עמרי תירוש

+

סתיו פיסטינר

שנה ראשונה כיתות ה'-ו'

 

צבי דראך

 

שנה ראשונה כיתות ד'

 

צבי דראך

+

איתמר אטאלי 

 

תעופה  כיתות ג'

 

צבי דראך

+

עומר סקופ

 

 

18:00 – 21:00

חוג דאוני רדיו

חובב מוסרי

חוג שנה שלישית
(19:30-21:30)

 

גיל יאיר

+

תומר ברקאי

 

חוג רדיו מנוע בוגרים

 

חוגי השלמה

 

חוגים לשנה שלישית ומעלה

 

 

מדריך תורן

שנה שנייה

 

עמית יונגרמן

+

אלון שפרונג

+

עמרי חקין +

איתי גולדווסר 

 

שנה רביעית

עמרי לנדא

חוג מדריכים מתקדם

 

עמית קדרון

+

עמרי שכטר

 


חזרה למסך הקודם
מסך הבית מידע כללי סניף רעננה שעות פעילות בסניף רעננה