תוכנית עבודה בחוג

תכנון שלבי העבודה, הלימוד וההתקדמות בחוג מבוססים על ניסיון רב שנים בהדרכת קבוצות באופן כללי וטיסנאות באופן ייחודי.

ההדרכה בחוג מבוססת על שיטת שכבות, כך שכל שכבה שנלמדת, מהווה התקדמות והכנה לשכבה הבאה עליה. בנוסף, כל שכבה, בנוייה מקשרים הדוקים בין הדרכת התיאוריה, הדרכת העבודה המעשית והדרכת ההטסה.

תהליך ההתקדמות בחוג מתרחש במקביל בתחומי ידע, הבנה ויישום, בכלל פעילויות החוג: רקע תיאורתי, שלבי בניית הטיסן בפועל ובסופו של דבר - הטסתו.

נוכל לקחת את התהליכים ופעילות בשנה הראשונה בחוג כדוגמא לפעילות בהמשך:

חניך בחוג בונה, בשנה הראשונה, מספר טיסנים, כשהמאפיינים שלהם והצרכים הנובעים מכך מתקדמים והופכים מורכבים יותר ויותר.

בתחילת השנה יבנה החניך טיסן פשוט מאד, יתכן אף שחלקיו מוכנים, יקבל מעט רקע תיאורתי ויצא להטיסו במגרש הסמוך.

בהמשך, ילכו דגמי הטיסנים ויתקדמו, מבחינת מורכבותם, גודלם, הכלים בהם צריכים להשתמש, כמו גם בידע וההבנה שמהווים בסיס לבנייתם והטסתם.

בתהליך מסודר, ילכו החניכים ויתקדמו בדרגת המורכבות של הטיסן, תוך כדי הפגנת התקדמות בשרטוט החלקים וחיתוכם, עיבוד החומר, עיצובו המדוייק וליטושו, הרכבת החלקים והדבקתם, ציפויים, גימור, מתקני החיבור וההפעלה. ההתקדמות היא גם בתחום התיאורתי כידע והבנה ב- "איך טיסן טס?" וגם בתחום ההטסה בפועל כיכולת משתפרת של הטסת הטיסנים, השתתפות בתחרויות וכד'.

המטרה היא להעביר לחניך את אהבתנו לטיסנאות, תוך כדי שהוא מקבל ידע תיאורתי ומעשי שישמש אותו גם בהמשך, הרגלי עבודה נכונים ובטוחים, יכולת קבלת משימות ועבודה עצמית מדויקת ועוד.

 


חזרה למסך הקודם
מסך הבית מידע כללי מה זה טיסנאות ? תוכנית עבודה עקרונית